Śladami Osiągnięć Polskiej Nauki

 Aktualizacja: 30 stycznia 2024 r.

Witamy na stronie Konkursu
Śladami Osiągnięć Polskiej Nauki

W 2020 roku ustanowiony został Dzień Nauki Polskiej.

W nawiązaniu do tego faktu Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej organizuje cyklicznie konkurs upamiętniającego dokonania polskich naukowców.  Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych i ma charakter dwuetapowy (szkolny i  regionalny).  W obu etapach zadaniem uczestnika konkursu jest samodzielne rozwiązanie testu wiedzy naukowej i umiejętności naukowych (test logicznego myślenia).

Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji, która poświęcona jest postaci Ignacego Łukasiewicza oraz historii polskiego złotego.

Pismo_szkoły.pdf